دعوت های ساده ای که آینده پیچیده انسان ها رو میسازند

emails of social mediaتا امروز چند بار از طرف شبکه هایی نظیر فیس بوک و لینکیدین و … ایمیل هایی با مظمون زیر دریافت کردید؟!
-چند وقته سر نزدی و اتفاق های جالبی افتاده که خبر نداری! بیا سر بزن.
-فلانی و میشناسی؟ بیا سر بزن.
-تولد فلانی هست، نمیخوای بهش تبریک بگی؟ بیا سر بزن.
و هر روز هم پیام های جدید و خلاقانه تری ابداع میشه و مطمئنا شما بهتر از من با این نوع ایمیل ها برخورد داشته اید.
و یه سوال دیگه: چند بار شده که به این نوع ایمیل ها بها بدین و دعوت اونا رو بپذیرین؟ تا حالا توجه کردین که فقط یک کلیک کافی بوده که ساعت ها و یا روزها دوباره معتاد به شبکه های اجتماعی بشین؟
اگر توجه کنین متوجه خواهید شد که این نوع ها ایمیل ها هدفی جز کشاندن شما به شبکه های اجتماعی ندارند. این شیکه ها با اختیار گرفتن علوم روانشناسی و انواع علوم تبلیغات متاسفانه در بسیاری از موارد می توانند به هدف خود برسند. صبحت کردن در مورد روش های روانشناسی و مطالعات انجام گرفته خارج از حوصله بحث هست و مطلب جداگانه و مفصل دیگری رو میطلبد.
اما اگر بخوایم کلی نگر باشیم باید بگم که این ها دعوت ها در زندگی بسیار زیادند و به شیوه های مختلف ما رو هدف قرار می دهند و قصد به تله انداختن مخاطب خود را دارند.
به راحتی گرفتار این نوع تله ها میشویم و مدیریت زمان و انرژی خود را از دست میدهیم. و هر روز حسرت گذشته ها رو میخوریم و آروز داریم ای کاش فلان دوران برمیگشت تا نوع دیگه ای زندگی کنم. با اینکه معتقدم اگر به فرض محال چنین اتفاقی می افتاد باز تفاوت چندانی در زندگی افراد رخ نمی داد چرا که اگر خواهان زندگی دیگه ای باشیم هیچ وقت دیر نیست.
اعتقاد من بر این است که در تله شبکه های اجتماعی افتادن یکی از کم خطرترين تله های زندگی می باشد، گاهی این تله ها آنقدر بزرگ و هوشمندانه هستند که کل زندگی یک فرد رو تحت الشعاع قرار می دهند.
مراقب اطرافیان خود و دعوت هایی که میکند باشیم.
چه بسارند معتادانی که روز اول فقط ازشون خواسته شده تا یک پوک سیگار بکشند.
و چه بسیار دعوت های خوبی که نپذیرفتیم، به طور مثال:

-دعوت به مطالعه ای که به سخره گرفته شد!
-دعوت به ورزشی که اسیر سهل انگاری و تنبلی شد.
-دعوت به شروع کاری که طعمه ترس شد.
بحث، بحث تصمیم ساده برای دعوت های ساده هست، دعوت های ساده ای آینده پیچیده ما رو خواهد خواست و در میان هیاهوی زندگی گم خواهد شد. اما هیهات که فراموش شدن علتی اثر علت رو از بین نخواهد برد.
فقط یک دعوت ساده برای سعادتمندی و یا نابودی زندگی، به همین سادگی!