بعضی چیزها خیلی ساده اند!

وقتی یه چیزی ضرر داره چرا میریم دنبالش؟
وقتی یه چیزی استفاده بیش از حدش آسیب میرسونه، چرا پرهیز نمیکنیم؟
وقتی یه چیزی نبودش مشکل سازه، چرا برای رفع کمبودش تلاش نمیکنیم؟
چند بار قراره بخاطر سوء مصرف و یا تنبلی آسیب ببینیم؟
خیلی جالبه، امروز که فکر می کنم میبینم چه ضررهایی بخاطر همین مسائل بسیار ساده متحمل شدم. البته این موضوع بخوبی در کتاب اثر مرکب توضیح داده شده است. به طور مثال اگر روزی 10 صفجه کتاب بخونیم آخر سال 3650 کتاب خونده ایم که تقریبا معادل 15 کتاب 250 صفجه ای میشه و این درحالی هست که همین 10 صفحه کتاب در روز شاید 10 دقیقه وقتمون رو نگیره!