باج افزار در کمین است! موظب باشید

در طی چند روز اخیر باج افرازی جدیدی در اروپا گسترش پیدا کرد و متأسفانه بر طبق شواهد در ایران نیز یارانه‌هایی توسط این باج افراز آلوده‌شده است. بعد از آلوده شدن رایانه توسط این باج افزار اطلاعات و یارانه قربانی پسورد گذاری می‌شود. کلاهبرداران برای هر یارانه که توسط این باج افزار آلوده‌شده باشد، مبلغ سیصد دلار درخواست می‌کنند!

جالب اینجاست که مبلغ یادشده باید از طریق بیت کوین(Bitcoin) پرداخت شود که تقریبا ردیابی آن توسط سیستم‌های بانکی و مالی غیرممکن به نظر می رسد.

این باج افزار از طریق ایمیل انتقال می باید و یارانه قربانی بعد از باز شدن ایمیل آلوده می‌شود. یارانه آلوده‌شده،بعد از آلوده شدن، خود تبدیل به منبع ویروس می‌شود و متأسفانه ایمیل‌هایی آلوده به باج افزار به تمام دوستان و همکاران قربانی ارسال می‌کند.

لطفا اگر ایمیل‌های مشکوکی دریافت کردید اقدام به خواندن آن‌ها نکنید و از باز کردن فایل‌های پیوست مشکوک بشدت خودداری کنید. یادتان نرود که اگر یارانه شما آلود شد تمام دوستان و همکاران خود را در معرض خطر جدی قرار می‌دهید.